Czerwonak, 10.02.2021 r. Znak sprawy SPS-ZP-3/US/2021.MMD ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Czerwonak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Zamawiającym w związku z realizowanym projektem pod nazwą ”Poprawa dostępu...
Czerwonak, 09.02.2021 r. Znak sprawy: ZP/1/2021.MMD ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Czerwonak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Zamawiającym w związku z realizowaniem trwałości projektu pod nazwą ”Poprawa...
Czerwonak, 02.02.2021 r. Znak sprawy SPS-ZP-2/US/2021.MMD ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Czerwonak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Zamawiającym w związku z realizowanym projektem pod nazwą ”Poprawa dostępu...
Czerwonak, dn. 03.02.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi transportowe - przywóz artykułów spożywczych i załadunek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 I. ZAMAWIAJĄCY...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz.11) informuje, że osoby będące...